loader

Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp

Trợ giúp thêm cho bạn

Giới thiệu về phí bán hàng

Bạn sẽ phải trả một số khoản phí khi sử dụng Công cụ quản lý thương mại để bán sản phẩm trên Facebook hoặc Instagram, cũng như khi để khách hàng thanh toán trên nền tảng của chúng tôi.

Phí bán hàng

Khi bạn chốt đơn hàng, chúng tôi sẽ tự động khấu trừ phí vào số tiền thanh toán bạn nhận được. Chúng tôi gọi đây là phí bán hàng.

Phí bán hàng là 5% trên mỗi chuyến hàng hoặc phí cố định là $0,4 cho các chuyến hàng trị giá tối đa $8. Phần thu nhập còn lại sẽ thuộc về bạn.

Dưới đây là ví dụ về cách chúng tôi áp dụng phí bán hàng cho hoạt động bán hàng của bạn. Giả sử bạn đang thực hiện một đơn đặt hàng có nhiều mặt hàng trong 2 chuyến hàng:

  • Nếu chuyến hàng đầu tiên trị giá $10, chúng tôi sẽ khấu trừ $0,5 cho phí bán hàng.
  • Nếu chuyến hàng thứ hai trị giá $6, chúng tôi sẽ khấu trừ $0,4 cho phí cố định.

Phí bán hàng:

  • Đã bao gồm các khoản thuế.
  • Đã bao gồm chi phí xử lý thanh toán.
  • Áp dụng cho mọi giao dịch thanh toán đối với tất cả các hạng mục sản phẩm trên Facebook và Instagram.
  • Tài trợ cho các chương trình khác để mang lại trải nghiệm mua bán tích cực.

Phí hoàn tiền

Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền, chúng tôi sẽ tạm giữ số tiền giao dịch cho đến khi giải quyết xong yêu cầu này.Mọi khoản phí bạn phải trả sẽ có trong báo cáo tài chính.