loader

Chúng tôi hợp tác với bên xử lý thanh toán để thực hiện các giao dịch. Và phân phối khoản thanh toán trên nền tảng của mình. Như vậy, bên xử lý thanh toán sẽ là Người sở hữu tài khoản trong hóa đơn chính.

Người sở hữu tài khoản facebook shop trong hóa đơn chịu trách nhiệm về các khoản ghi nợ và ghi có chưa thanh toán.

Facebook shop
Facebook shop

Ai là Người sở hữu phụ của tài khoản trong hóa đơn

Người bán là Người sở hữu phụ của tài khoản trong hóa đơn. Như vậy nghĩa là người bán chịu trách nhiệm về mọi báo cáo thuế cũng như chất lượng và nội dung về sản phẩm.

Trong quá trình mua hàng, khách hàng sẽ thấy tên doanh nghiệp của người bán. Tất cả các bảng sao kê ngân hàng đều sẽ hiển thị tên doanh nghiệp của người sở hữu tài khoản facebook shop.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.