loader

1, Báo cáo tài chính Facebook Shop

Nếu bán hàng bằng tính năng thanh toán trên Facebook Shop, bạn có thể xem báo cáo tài chính trong Công cụ quản lý thương mại:

 • Báo cáo đối chiếu tiền mặt gồm thông tin về doanh số, tiền hoàn lại, yêu cầu hoàn tiền và các khoản thanh toán.
 • Báo cáo thuế gồm số liệu chia nhỏ chi tiết về thuế bán hàng đối với các giao dịch cụ thể.

Để tải báo cáo tài chính facebook shop xuống dưới dạng file CSV từ Công cụ quản lý thương mại, hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào Thanh toán.
 2. Tìm Báo cáo tài chính rồi nhấp vào Tạo báo cáo.
 3. Chọn khoảng ngày và loại báo cáo.
 4. Nhấp vào Tạo.

Khi tạo báo cáo xong, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên Facebook.

Báo cáo tài chính và thuế
Báo cáo tài chính và thuế

2, Mẫu thuế

Trong Công cụ quản lý thương mại, bạn có thể tìm thấy các mẫu thuế thu nhập dùng cho mục đích đối chiếu. Các mẫu đó là:

 • Mẫu 1099-K (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ)
 • Mẫu 1099-MISC (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ)

Để tải mẫu thuế xuống từ Công cụ quản lý thương mại, hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào Thanh toán.
 2. Tìm mục Mẫu thuế rồi nhấp vào Tải xuống.
 3. Chọn năm và mẫu bạn muốn tải xuống.
 4. Nhấp vào Tải xuống.

Để doanh nghiệp có thể thực hiện tốt việc đọc và kê khai báo cáo tài chính và thuế. Chúng tôi khuyên bạn nên cố gắng thực hiện đầy đủ các yêu cầu khi sử dụng facebook shop.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.