loader

Khi xem báo cáo thuế facebook shop, bạn sẽ hiểu được mình phải chịu những loại thuế nào khi bán hàng hoặc hoàn tiền. Hãy tải báo cáo thuế bán hàng xuống để xem chi tiết về giao dịch, chẳng hạn như số tiền thuế, thuế suất, mức áp thuế và khu vực pháp lý đối với từng giao dịch, v.v.

Báo cáo thuế Facebook Shop
Báo cáo thuế Facebook Shop

1, Các hàng trong báo cáo thuế.

Trong báo cáo thuế sẽ có những loại giao dịch sau, bạn cần tham khảo:

 • BÁN HÀNG. Chúng tôi nhận được tiền của khách hàng và chuyển khoản tiền đó vào số dư của bạn. Giao dịch này diễn ra khi bạn đánh dấu đơn đặt hàng là đã vận chuyển.
 • HOÀN TIỀN. Đơn đặt hàng được hoàn tiền và thông tin về khoản tiền hoàn lại đó.

Dựa vào mặt hàng và địa điểm giao hàng. Một nhóm gồm một hoặc nhiều hàng có thể liên quan đến cùng một giao dịch. Thông tin giao dịch cấp độ cao ở tất cả các hàng đều giống nhau; nhưng thông tin cấp độ thấp của từng mặt hàng trong các dòng sẽ khác nhau. Hãy nhóm các hàng này với nhau theo ID đơn đặt hàng. Điều này sẽ dễ dàng xem toàn bộ thông tin về thuế của một giao dịch.

2, Các cột trong báo cáo thuế

Dưới đây là cách chúng tôi xác định các cột trong báo cáo thuế:

a. Các loại giao dịch:

 • Loại giao dịch: Loại giao dịch trong một hàng cụ thể. Đây có thể là BÁN HÀNG và HOÀN TIỀN.
 • Ngày giao dịch: Ngày diễn ra giao dịch. Ví dụ. đây là ngày bạn đánh dấu đơn đặt hàng là đã vận chuyển. Đối với giao dịch hoàn tiền, đây là ngày bạn hoàn tiền cho đơn đặt hàng.
 • Ngày thanh toán: Ngày tiến hành thanh toán. Nếu một hàng có ngày này thì tức là ngày hôm đó có giao dịch thanh toán được tiến hành. Nếu trường thông tin này còn trống; tức là giao dịch vẫn ở trong số dư của bạn với bên xử lý thanh toán nhưng chưa được thanh toán. Có thể mất từ 3 đến 5 ngày làm việc để chuyển khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn.
 • ID đơn đặt hàng: ID đơn đặt hàng do Facebook tạo, kết nối với giao dịch. Nếu là giao dịch thanh toán thì trường thông tin này sẽ trống.
 • Chi phí: Đây là chi phí của một mặt hàng tính thuế trong đơn đặt hàng. Thông thường, một số hàng kiểu này sẽ cho biết chi phí vận chuyển và mức thuế áp dụng, các hàng còn lại thì cho biết những mặt hàng trong đơn đặt hàng.

b. Thuế:

 • Thuế suất: Phần trăm thuế suất áp dụng cho một giao dịch.
 • Số tiền thuế: Tổng số tiền thuế được tính cho một giao dịch.
 • ID nhà bán lẻ: ID tham chiếu bên ngoài mà bạn cung cấp để xác định sản phẩm trong giao dịch.
 • Số lượng: Số mặt hàng trong giao dịch. Ví dụ: trong giao dịch hoàn tiền, trường thông tin này cho biết số mặt hàng mà bạn đã hoàn tiền.
 • Vận chuyển đến – Tỉnh/thành phố: Tỉnh/thành phố nơi nhận đơn đặt hàng.
 • Vận chuyển đến – Tiểu bang: Tiểu bang nơi nhận đơn đặt hàng.
 • Vận chuyển đến – Mã zip: Mã zip của địa chỉ nhận đơn đặt hàng.
 • Hạng mục thuế: Hạng mục thuế của Facebook làm cơ sở để tính thuế suất cho một mặt hàng. Ví dụ: FBMP_SHIPPING hoặc FBMP_OTHER_TAXABLE.
 • Khu vực pháp lý: Khu vực pháp lý làm cơ sở để áp thuế cho một giao dịch nhất định. Khu vực pháp lý có thể là tiểu bang, tỉnh/thành phố, hạt hoặc một chính sách thuế cụ thể.
 • Mức áp thuế: Mức áp thuế cho một mặt hàng tính thuế, cho biết loại thuế. Ví dụ: “Thuế sử dụng và bán hàng tại địa phương”, “Thuế sử dụng và bán lẻ” là các giá trị áp thuế thường gặp.
 • Thuế suất mặt hàng: Thuế suất áp cho một mặt hàng trong một hạng mục, khu vực pháp lý và mức áp thuế nhất định.
 • Số tiền thuế của mặt hàng: Hàng này cho biết số tiền thuế trên một mặt hàng được tính cho mặt hàng tính thuế này. Số tiền này được tính bằng cách sử dụng thuế suất mặt hàng đã cho.
 • Trung gian thu thuế: Đây là một trường boolean cho biết Facebook có thu thuế cho một giao dịch hay không. Chúng tôi bắt buộc phải thu thuế tại các tiểu bang có quy định về trung gian thu thuế.

c. Tham chiếu

 • Số tham chiếu đơn đặt hàng của người bán: ID tham chiếu bên ngoài mà bạn cung cấp cho một đơn đặt hàng. Những người bán hàng quy mô lớn sử dụng ID này để xác định và khớp đơn đặt hàng trong hệ thống quản lý đơn đặt hàng của họ với nội dung trong báo cáo của chúng tôi.
 • Bán qua: Kênh diễn ra giao dịch, Facebook hoặc Instagram.

3, Cách dùng hướng dẫn này để đối chiếu thuế

Bạn có thể lọc báo cáo thuế facebook shop theo một trường thông tin cụ thể. Điều này để xác định khoản thuế đã nộp.

Ví dụ: khi bạn lọc báo cáo thuế theo khu vực pháp lý là “Seattle” và thêm các hàng Số tiền thuế của mặt hàng. Báo cáo sẽ cho thấy tổng số tiền thuế đã nộp cho khu vực pháp lý Seattle.

Báo cáo này cũng cho biết giá trị thuế thu qua trung gian. Qua đó, bạn sẽ tính được khoản thuế mà Facebook đã thu và khoản tiền bạn đã nhận về. Như vậy, bạn có thể xác nhận Khoản thanh toán ròng xuất hiện trong báo cáo tiền mặt.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.