loader

Trong Công cụ quản lý Facebook Shop, bạn có thể tải báo cáo tiền mặt Facebook Shop để xem thông tin về các giao dịch của mình, chẳng hạn như ngày đặt hàng và doanh số thực. Bạn cần ít nhất quyền Xem thông tin tài chính để tải báo cáo xuống.

1. Các hàng trong báo cáo đối chiếu bằng tiền mặt

Mỗi hàng trong báo cáo đối chiếu bằng tiền mặt đều chỉ một giao dịch của bạn với khách hàng hoặc với Facebook.

 • BÁN HÀNG: Giao dịch bán hàng khi khoản thanh toán của khách hàng hoặc của Facebook được nhận và chuyển vào số dư của bạn. Giao dịch này diễn ra khi bạn đánh dấu đơn đặt hàng là đã vận chuyển.
 • HOÀN TIỀN: Đơn đặt hàng được hoàn tiền và bao gồm các thông tin về khoản tiền hoàn lại. Nếu quảng cáo trên Facebook được áp dụng cho đơn đặt hàng đã hoàn tiền.
 • THANH TOÁN: Có giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng từ số dư của bạn tới tài khoản ngân hàng của người bán. Điều này thực hiện thông qua bên xử lý thanh toán.
 • YÊU CẦU HOÀN TIỀN. Khách hàng gửi yêu cầu hoàn tiền cho một đơn đặt hàng.
 • CHARGEBACK_FEE. Phí do Facebook thu nếu bạn phải gánh trách nhiệm đối với khiếu nại yêu cầu hoàn tiền.
 • CHARGEBACK_REVERSAL. Bạn không phải gánh trách nhiệm đối với khiếu nại yêu cầu hoàn tiền và có thể nhìn thấy thông tin về yêu cầu hoàn tiền đã kháng nghị thành công.
 • GOODWILL_TRANSFER. Chi tiết về một lần chuyển khoản có thiện chí từ Facebook đến bạn.
 • SỬA LỖI. Khoản tiền sửa lỗi được sử dụng để chữa lỗi trong một báo cáo tiền mặt facebook shop. Các khoản sửa lỗi thêm vào khoản thanh toán chỉ ra.

2. Các cột trong báo cáo đối chiếu bằng tiền mặt

 • Loại giao dịch: Loại giao dịch trong một hàng cụ thể.
 • Ngày thanh toán: Ngày tiến hành thanh toán. Nếu hàng có ngày này, thì nghĩa là giao dịch tại đó được tiến hành vào ngày này.
 • Ngày giao dịch: Ngày diễn ra giao dịch. Ví dụ: đối với giao dịch bán hàng, ngày này là khi bạn đánh dấu đơn đặt hàng là đã vận chuyển. Đối với giao dịch hoàn tiền, ngày này là khi bạn hoàn tiền cho đơn đặt hàng.
 • Ngày đặt hàng: Ngày khách đặt hàng. Đối với các giao dịch thanh toán, trường này trống.
 • ID đơn đặt hàng: ID đơn đặt hàng do Facebook tạo, kết nối với giao dịch. Đối với các giao dịch thanh toán, trường này trống.
 • ID nhà bán lẻ: ID tham chiếu mà bạn cung cấp để xác định sản phẩm tham gia vào giao dịch. Ví dụ: đối với giao dịch hoàn tiền một phần, trường này cho biết sản phẩm nào phải hoàn tiền thông qua ID tham chiếu này.
 • Số lượng: Số mặt hàng trong giao dịch. Ví dụ: trong giao dịch hoàn tiền, trường này cho biết số mặt hàng mà bạn hoàn tiền.

3. Các cột liên quan phí bán hàng:

 • Doanh số thuần: Tổng số tiền đặt hàng mà không áp dụng bất kỳ ưu đãi nào.
 • Vận chuyển: Chi phí vận chuyển liên quan đến một giao dịch. Đối với giao dịch bán hàng, đây là chi phí vận chuyển đã tính phí. Đối với giao dịch hoàn tiền, đây là chi phí vận chuyển mà bạn hoàn lại.
 • Thuế: Khoản thuế được tính cho một giao dịch. Đối với các bang có quy định về tổ chức hỗ trợ giao dịch, Facebook trực tiếp gửi khoản tiền này.
 • Phí bán hàng: Phí do Facebook tính cho hoạt động bán hàng. Phí này là 5% hoặc $0,4 trên một giao dịch.
 • Khoản thanh toán ròng: Khoản tiền cuối cùng của một giao dịch có trong số dư của bạn. Nếu đó là giao dịch thanh toán thì khoản tiền này là số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn
 • Số tham chiếu đơn đặt hàng của người bán: ID tham chiếu bên ngoài mà bạn cung cấp cho một đơn đặt hàng.
 • Bán qua: Kênh thực hiện giao dịch, Facebook hoặc Instagram.
 • ID tham chiếu thanh toán: Đây là ID có trong sao kê ngân hàng dành cho lần chuyển tiền ngân hàng của khoản thanh toán này.
 • Doanh số gộp: Khoản ban đầu của đơn đặt hàng trước mọi chiết khấu, thuế hoặc vận chuyển.
 • Tổng chiết khấu: Số tiền chiết khấu được đặt từ danh mục hoặc dưới dạng khuyến mãi.
 • Tên khuyến mãi: Tên khuyến mãi được người bán tài trợ áp dụng cho giao dịch này
 • Do khách hàng thanh toán: Tổng số tiền người mua có được. Số tiền này bằng Doanh số thuần + Vận chuyển + thuế tiểu bang không phải MF
 • Khoản tiền do Facebook thanh toán: Khoản tiền Facebook chi trả cho khuyến mãi sau thuế và vận chuyển.
 • Tên khuyến mãi trên Facebook: Tên của bất kỳ khoản khuyến mãi do Facebook tài trợ được áp dụng cho giao dịch này.
 • Giao dịch với: Sẽ là “Facebook” hoặc “Khách hàng” tùy vào người mà doanh số hoặc tiền hoàn lại được chi trả.

4. Cách sử dụng báo cáo này để đối chiếu tiền mặt

Tổng giá trị thanh toán ròng của các hàng ghi khoản thanh toán phải bằng tổng giá trị thanh toán ròng của các giao dịch.

Bạn cũng có thể lọc báo cáo theo ID tham chiếu thanh toán của giao dịch cụ thể đó. Tổng giá trị thanh toán ròng của toàn bộ giao dịch có cùng ID tham chiếu. Thanh toán phải khớp với giá trị khoản thanh toán có cùng ID tham chiếu đó.

Lưu ý: Chỉ các khoản thanh toán thực hiện sau ngày 15/5/2019 mới có ID tham chiếu thanh toán. Đối với các khoản thanh toán trước đó. Bạn vẫn có thể dùng ngày thanh toán để đối chiếu các báo cáo tiền mặt của mình.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.