loader

Với cửa hàng trên Facebook Shop, bạn có thể hiển thị và bán sản phẩm cho mọi người trên Facebook. Cách thêm cửa hàng vào Trang Facebook. Cách cài đặt như sau: Thao tác cài đặt cửa hàng facebook shop: Trên máy tính, chọn tab Cửa hàng trong Trang Facebook của bạn. Nếu không nhìn thấy tab […]

Khi khách hàng thực hiện mua hàng từ bạn trên Facebook Shop, bạn sẽ hoàn thành mặt hàng, đánh dấu mặt hàng là đã giao hàng và sau đó Facebook sẽ xử lý thanh toán. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý đơn hàng và được trả tiền: 1. Làm cách nào […]

Bạn muốn bắt đầu bán hàng trên Facebook và Instagram? Trình quản lý thương mại là công cụ Facebook, cho phép người bán bán hàng trên nền tảng của chúng tôi, thêm hàng tồn kho, quản lý đơn hàng và kiểm tra tình hình sức khỏe tài khoản và nhiều hơn nữa. Với trình quản […]