loader

Phân quyền quản lý facebook shop là cách doanh nghiệp phân chi quản lý với nhiều người bán hợp tác với một đội ngũ gồm:

 • Những người chuyên hỗ trợ điều hành.
 • Quản lý hoạt động kinh doanh thương mại cho họ.

Là người bán trong Công cụ quản lý thương mại. Bạn có thể chỉ định các vai trò rõ ràng dựa trên nhiệm vụ cụ thể. Chẳng hạn như thực hiện đơn đặt hàng hoặc xử lý thông tin tài chính.

Lưu ý. Chỉ những Trang kết nối với tài khoản Trình quản lý kinh doanh mới sử dụng được các quyền này. Còn những Trang không kết nối với Trình quản lý kinh doanh có thể thiết lập vai trò trên Trang.

1. Trước khi bắt đầu

 • Bạn phải là Quản trị viên doanh nghiệp của tài khoản Trình quản lý kinh doanh. Tài khoản phải liên kết với Trang thì mới có thể thiết lập quyền.
 • Để có thể thiết lập quyền cho nhân viên. Hãy thêm họ vào tài khoản Trình quản lý kinh doanh.
 • Sau khi bạn gửi lời mời. Quyền truy cập của nhân viên vào Trình quản lý kinh doanh sẽ hiển thị là Đang chờ đến khi chấp nhận.

2. Chỉ định các vai trò và quyền trong Trình quản lý kinh doanh

Chỉ Quản trị viên doanh nghiệp mới có thể thêm người và chỉnh sửa quyền của họ. Cách chỉ định quyền cho mọi người trong Trình quản lý kinh doanh:

 1. Đi đến phần Cài đặt cho doanh nghiệp. Chọn tài khoản Công cụ quản lý thương mại mà bạn muốn thiết lập quyền.
 2. Tìm mục Tài khoản và chọn Tài khoản thương mại.
 3. Bạn sẽ thấy danh sách những người được chỉ định cho Tài khoản thương mại đó. Chọn tên để xem quyền của người đó.

Lưu ý: Quyền của Quản trị viên Trang sẽ thay thế mọi quyền trên Tài khoản thương mại. Để giới hạn quyền của Quản trị viên Trang ở một số quyền nhất định trên Tài khoản thương mại. Hãy thu hồi vai trò Quản trị viên Trang của họ.

3. Vai trò và mô tả trong phân quyền quản lý facebook shop

Ví dụ: một người có quyền Quản lý đơn đặt hàng có thể xem tab Đơn đặt hàng.

Bạn có thể thiết lập các vai trò và quyền sau đây:

 • Xem thông tin cơ bản. Đây là quyền cơ bản nhất mà bạn có thể chỉ định. Những người này có thể xem tab Giáo dục. Sử dụng công cụ tính thuế bán hàng và liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Facebook.
 • Xem hiệu quả. Mọi người có thể xem thông tin chi tiết của doanh nghiệp và các số liệu về tình trạng tài khoản.
 • Chỉnh sửa cài đặt. Khi có quyền này, mọi người có thể cập nhật các mục cài đặt như tùy chọn giao hàng, chính sách trả hàng và email dịch vụ khách hàng.
 • Xem thông tin tài chính. Quyền này tạo điều kiện cho mọi người xem số dư và lịch sử thanh toán, cũng như tải xuống các báo cáo đối chiếu tài chính.
 • Chỉnh sửa thông tin tài chính: Khi nắm trong tay quyền này,mọi người có thể truy cập để chỉnh sửa thông tin tài chính của doanh nghiệp, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng và thông tin thuế.
 • Quản lý yêu cầu hoàn tiền: Khi có quyền này, mọi người có thể giải quyết các yêu cầu hoàn tiền và tranh chấp về đơn đặt hàng.
 • Quản lý đơn đặt hàng: Quyền này hỗ trợ mọi người cập nhật trạng thái thực hiện đơn đặt hàng, xử lý việc trả hàng và liên hệ với khách hàng để trao đổi về đơn đặt hàng. Những người có quyền này có thể nhìn thấy tất cả đơn đặt hàng nhưng không thể xem thông tin về yêu cầu hoàn tiền.
 • Quản tài khoản thương mại: Khi nắm vai trò này, mọi người sẽ có toàn bộ những quyền nêu trên.

Lưu ý: Nếu một người có cả quyền Quản lý yêu cầu hoàn tiền lẫn Quản lý đơn đặt hàng, họ có thể thực hiện mọi hành động đối với đơn đặt hàng.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.