loader

Chính sách bảo mật facebook shop là những điều khoản để cung cấp Sản phẩm của Facebook và Facebook Shop. Chúng tôi phải xử lý các thông tin về bạn. Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu cách truy cập cũng như xóa thông tin bằng cách đi tới phần Cài đặt .

1. Những hoạt động và thông tin do bạn và người khác thực hiện/cung cấp.

 • Thông tin và nội dung bạn cung cấp. Chúng tôi thu thập nội dung, thông tin liên lạc và các thông tin mà bạn cung cấp khi sử dụng. Chẳng hạn như địa điểm chụp ảnh hoặc ngày tạo tệp. Thông tin này cũng có thể bao gồm nội dung bạn nhìn thấy thông qua các tính năng chúng tôi cung cấp. Các hệ thống của chúng tôi xử lý nội dung và thông tin liên lạc để phân tích ngữ cảnh và ý nghĩa. Hãy tìm hiểu thêm về cách kiểm soát những ai có thể xem nội dung mà bạn chia sẻ.

 • Mạng và kết nối. Chúng tôi thu thập thông tin về những người, Trang, tài khoản, hashtag và nhóm mà bạn kết nối và cách bạn tương tác với họ. Chẳng hạn như những người bạn liên lạc nhiều nhất hoặc các nhóm bạn tham gia.

 • Cách sử dụng của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Chẳng hạn như loại nội dung; tính năng; hành động;thời gian, tần suất.

 • Thông tin về các giao dịch được thực hiện trên Sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi để mua hàng hoặc thực hiện các giao dịch tài chính khác. Thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin về hoạt động mua hàng hoặc giao dịch đó. Thông tin này bao gồm thông tin thanh toán.

 • Điều người khác làm và thông tin họ cung cấp về bạn. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận và phân tích nội dung, thông tin liên lạc và thông tin mà những người khác cung cấp. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về bạn. Chẳng hạn như khi người khác chia sẻ hoặc bình luận về ảnh có mặt bạn, gửi tin nhắn, đồng bộ hoặc nhập thông tin liên hệ của bạn.
chính sách bảo mật facebook shop
Chính sách bảo mật facebook shop

2. Thông tin về thiết bị

Chính sách bảo mật facebook shop như mô tả bên dưới. Chúng tôi thu thập thông tin từ máy tính; điện thoại; TV; các thiết bị kết nối web dùng để tích hợp. Chúng tôi cũng kết hợp thông tin này trên các thiết bị khác nhau mà bạn sử dụng. Ví dụ: chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được về cách bạn dùng để cá nhân hóa tốt hơn nội dung. Hoặc tính năng bạn thấy khi sử dụng trên một thiết bị khác. Chẳng hạn như máy tính xách tay, máy tính bảng, đo lường xem liệu bạn có thực hiện hành động đối với quảng cáo mà chúng tôi hiển thị hay không.

Thông tin chúng tôi thu được từ các thiết bị này bao gồm:

 • Các thuộc tính thiết bị
 • Hoạt động trên thiết bị:
 • Số nhận dạng: số nhận dạng duy nhất, ID thiết bị và các số nhận dạng khác
 • Tín hiệu thiết bị:
 • Dữ liệu từ cài đặt thiết bị:
 • Mạng và kết nối:
 • Dữ liệu cookie:

3. Thông tin từ đối tác.

Nhà quảng cáo, nhà phát triển ứng dụng và nhà phát hành có thể gửi thông tin cho chúng tôi qua Công cụ kinh doanh trên Facebook. mà họ sử dụng, bao gồm cả plugin xã hội (chẳng hạn như nút Thích), Đăng nhập Facebook, API và SDK của chúng tôi hoặc Facebook pixel. Các đối tác này cung cấp thông tin về hoạt động của bạn bên ngoài Facebook, bao gồm:

 • Thông tin về thiết bị của bạn
 • Trang web bạn truy cập
 • Giao dịch mua hàng bạn thực hiện
 • Quảng cáo bạn xem
 • Cách bạn sử dụng dịch vụ của họ – cho dù bạn có tài khoản Facebook hay không hoặc đã đăng nhập Facebook hay chưa.

Ví dụ. Nhà phát triển trò chơi có thể sử dụng API để cho chúng tôi biết trò chơi mà bạn chơi. Hoặc doanh nghiệp cho biết về giao dịch mua hàng bạn đã thực hiện. Chúng tôi cũng nhận thông tin về giao dịch mua hàng hay hành động trực tuyến; ngoại tuyến của bạn. Chúng tôi thu thập từ các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba.

4, Các đối tác thu thập thông tin.

Các đối tác nhận dữ liệu của bạn khi bạn truy cập. Hoặc sử dụng dịch vụ hoặc thông qua bên thứ ba cộng tác với họ. Chúng tôi yêu cầu đối tác phải có quyền thu thập, chia sẻ dữ liệu của bạn một cách hợp pháp. Tìm hiểu thêm về các loại đối tác cung cấp dữ liệu cho chúng tôi.

Tìm hiểu về chính sách bảo mật facebook shop cho sử dụng cookie và Công cụ kinh doanh trên Facebook. Hãy xem lại Chính sách cookie của Facebook và Chính sách cookie của Instagram.

Đảm bảo cho sự an toàn của các doanh nghiệp cũng như của khách hàng. Chúng tôi khuyên bạn nên tham thảo chính sách bảo mật facebook shop thật kỹ.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.