loader

Chính sách của facebook shop là một số quy định dành cho các doanh nghiệp khi sử dụng. Chính sách của facebook shop trình bày về những vấn đề liên quan sau:

 • Cung cấp sản phẩm dịch vụ.
 • Quy định về đặt tên hàng hóa.
 • Quy định về sử dụng nội dung hình ảnh.

Chính sách của facebook shop nhằm cộng đồng và doanh nghiệp của chúng tôi có những trải nghiệm tốt hơn. Bạn cần tham khảo tài liệu về chính sách của facebook shop để tránh gặp những vấn đề vi phạm.

chính sách của facebook shop
chính sách của facebook shop

Chính sách của facebook shop

Facebook tạo ra các công nghệ và dịch vụ nhằm hỗ trợ mọi người kết nối với nhau. Sứ mệnh xây dựng cộng đồng và phát triển doanh nghiệp. Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Facebook, Messenger. Nội dung chính sách của facebook shop liên quan đến:

 • Sản phẩm
 • Tính năng
 • Ứng dụng
 • Dịch vụ
 • Công nghệ
 • Phần mềm khác mà chúng tôi cung cấp (Sản phẩm của Facebook hoặc Sản phẩm)

Trừ khi chúng tôi nêu rõ là áp dụng các điều khoản riêng (và không áp dụng các điều khoản này). Các sản phẩm này do Facebook, Inc. cung cấp cho bạn. Một số chính sách facebook shop quy định như sau:

1. Tiêu chuẩn cộng đồng:

Những nguyên tắc này quy định về tiêu chuẩn của chúng tôi đối với nội dung bạn đăng. Những hoạt động của bạn trên Facebook được phê duyệt để phù hợp với nhu cầu cộng đồng. Tiêu chuẩn cộng đồng cũng được yêu cầu trê các sản phẩm khác của Facebook Shop.

2. Điều khoản thương mại:

Các điều khoản này sẽ áp dụng nếu bạn cũng truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Dù cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào:
Bao gồm quảng cáo
 • Vận hành ứng dụng trên Nền tảng của chúng tôi
 • Sử dụng các dịch vụ đo lường của chúng tôi
 • Quản lý một nhóm hoặc Trang cho doanh nghiệp
 • Bán hàng hóa/dịch vụ và Facebook Shop.

3. Chính sách quảng cáo:

Các chính sách này xác định những loại nội dung quảng cáo mà các đối tác được phép quảng cáo trên Sản phẩm của Facebook.

4. Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ:

Những điều khoản này áp dụng khi bạn sử dụng giao diện quảng cáo tự phục vụ để tạo, gửi hoặc phân phối hoạt động/nội dung quảng cáo, thương mại hay được tài trợ nào khác.

5. Chính sách về Trang, Nhóm và Sự kiện:

Các nguyên tắc này áp dụng nếu bạn tạo hoặc quản lý Trang, nhóm hay sự kiện trên Facebook hoặc nếu bạn sử dụng Facebook Shop để truyền đạt/quản lý quảng cáo.

6. Chính sách nền tảng của Facebook:

Các nguyên tắc này quy định về những chính sách áp dụng cho việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi (ví dụ: dành cho nhà phát triển hoặc nhà điều hành ứng dụng Nền tảng, trang web hoặc nếu bạn sử dụng plugin xã hội).

7. Điều khoản thanh toán dành cho nhà phát triển:

Các điều khoản này áp dụng cho nhà phát triển ứng dụng dùng tính năng Thanh toán trên Facebook.

8. Điều khoản thanh toán dành cho cộng đồng:

Các điều khoản này áp dụng cho những khoản thanh toán được thực hiện trên hoặc thông qua Facebook.

9. Chính sách thương mại:

Các nguyên tắc này quy định về những chính sách áp dụng khi bạn bán sản phẩm và dịch vụ trên Facebook.

10. Tài nguyên thương hiệu Facebook:

Các nguyên tắc này quy định về những chính sách áp dụng cho việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, logo và ảnh chụp màn hình của Facebook.

11. Nguyên tắc về âm nhạc:

Các nguyên tắc này quy định về những chính sách áp dụng nếu bạn đăng hoặc chia sẻ nội dung có nhạc trên Facebook.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.