loader

Để bán sản phẩm trên Facebook Shop, bạn cần có một danh mục. Danh mục lưu giữ thông tin về các sản phẩm bạn muốn bán. Ban nên tìm hiểu cách quản lý danh mục facebook shop. Chẳng hạn như tên, hình ảnh, mô tả và giá của sản phẩm. Công cụ quản lý danh mục là Trình quản lý danh mục.- Một nền tảng quản lý danh mục sản phẩm của Facebook. Nếu muốn truy cập vào Trình quản lý danh mục. Bạn có thể nhấp vào tab Danh mục sản phẩm trong Công cụ quản lý thương mại.

Giới thiệu về cách quản lý danh mục facebook shop
Giới thiệu về cách quản lý danh mục facebook shop

Để thiết lập danh mục sản phẩm trên Facebook và Instagram, bạn cần tạo danh mục và thêm sản phẩm của mình. Có nhiều cách thêm sản phẩm vào danh mục. Lưu ý rằng các sản phẩm mà bạn bán phải tuân thủ chính sách thương mại của chúng tôi.

Sau khi thiết lập danh mục, bạn có thể quản lý danh mục sản phẩm của mình trong Trình quản lý danh mục.

Quản lý doanh mục facebook shop

  • Cập nhật tình trạng sản phẩm.
  • Chỉnh sửa hình ảnh hoặc nội dung mô tả mặt hàng.
  • Xóa mặt hàng hoặc vô hiệu hóa mặt hàng.
  • Đưa ra giá chiết khấu.
  • Thêm các mẫu mã sản phẩm, như những kích cỡ hoặc màu sắc khác nhau của cùng một sản phẩm.

Bạn sẽ cần quản lý danh mục sản phẩm tương tự như cách bạn đã tải lên. Ví dụ: nếu bạn thêm sản phẩm theo cách thủ công, hãy chỉnh sửa giá và các thuộc tính khác theo cách đó. Nếu bạn thêm sản phẩm bằng file nguồn cấp dữ liệu, hãy cập nhật file đó để chỉnh sửa sản phẩm.

 

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.