loader

Sau khi bạn thiết lập tài khoản Trình quản lý thương mại, bạn sẽ cần thêm các sản phẩm của mình vào danh mục. Kiểm kê và quản lý sản phẩm facebook shop là cách để bạn nắm được số lượng tồn kho và dễ dàng quản lý sản phẩm. Một danh mục chứa tất cả các mặt hàng bạn muốn bán trên nền tảng của chúng tôi. Có một số cách mà bạn có thể tải sản phẩm lên một danh mục trên Facebook. Đối với những người bán hàng độc quyền trên Instagram. Bạn vẫn sẽ cần kết nối danh mục sản phẩm với Facebook. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt một danh mục và cập nhật nó.

Hướng dẫn kiểm kê và quản lý sản phẩm facebook shop
Hướng dẫn kiểm kê và quản lý sản phẩm facebook shop

1. Làm cách nào để thêm sản phẩm để bán trên Facebook Shop?

Bạn cần phải sử dụng một danh mục. Từ Trình quản lý thương mại, bạn có thể truy cập tab Quản lý kho để đến Trình quản lý danh mục. Trình quản lý danh mục là công cụ Facebook của Facebook để quản lý danh mục của bạn và khoảng không quảng cáo trên nền tảng của chúng tôi.

Có 3 phương pháp để thêm sản phẩm để bán trên Facebook Marketplace, Trang cửa hàng và Instagram:

 • Tải lên sản phẩm trực tiếp trong Trình quản lý danh mục. Bạn có thể thêm sản phẩm theo cách thủ công hoặc tải lên tệp nguồn cấp dữ liệu (chẳng hạn như tệp CSV).
 • Nhập khẩu sản phẩm thông qua một đối tác nền tảng thương mại điện tử. Hôm nay, chúng tôi hợp tác với Shopify, BigC Commerce, ChannelIDIA, ShipStation, Quipt, CommerceHub và Zentail. Nếu đối tác bạn làm việc không có trong danh sách này, hãy liên hệ với nhà cung cấp nền tảng bên thứ ba của bạn và hỏi về tích hợp Facebook hoặc kiểm tra trung tâm trợ giúp của nền tảng.
 • Sử dụng API danh mục. Đây là tùy chọn tốt nhất cho người bán có quản lý kho hoặc hệ thống ERP được xây dựng tùy chỉnh và đang làm việc với nhà phát triển. Truy cập Facebook dành cho Nhà phát triển để biết các bước về cách tích hợp API.

2. Làm thế nào để tôi kiểm kê và quản lý sản phẩm facebook shop?

Thông tin sản phẩm bạn thêm khi tạo hoặc tải lên danh mục của bạn là những gì sẽ được hiển thị cho những người tương tác với sản phẩm của bạn trên Facebook và Instagram. Lưu ý: Danh mục là một bước cần thiết để bán sản phẩm và thiết lập Quảng cáo động Facebook. Nếu bạn đã sử dụng một danh mục với Quảng cáo động, bạn có thể nhắm mục tiêu lại danh mục đó để bán sản phẩm. Dưới đây là một số bài viết cung cấp các thông số kỹ thuật và khuyến nghị để liệt kê hàng tồn kho:

 • Thông số kỹ thuật nguồn cấp dữ liệu cho danh mục.
 • Thông số kỹ thuật tiêu đề sản phẩm.
 • Thông số hình ảnh sản phẩm.
 • Thông số kỹ thuật sản phẩm.

3. Làm cách nào để cập nhật giá hoặc hết sản phẩm?

Trong Trình quản lý danh mục, bạn có thể cập nhật tính khả dụng của sản phẩm, chỉnh sửa giá thông thường, thêm giá bán, xóa các mục khỏi danh mục của bạn và hơn thế nữa. Những bài viết này có thể cung cấp cho bạn từng bước hướng dẫn về cách làm như vậy:

 • Cập nhật sẵn có và giá sản phẩm trong một danh mục.
 • Xóa các mục khỏi danh mục.
 • Vô hiệu hóa các mục trong một danh mục.
 • Cập nhật tệp nguồn cấp dữ liệu cho danh mục.

4. Làm thế nào tôi có thể sử dụng một danh mục hiện có để bán sản phẩm?

Nếu bạn đã quảng cáo với chúng tôi trước đó và tạo một danh mục cho quảng cáo động, bạn có thể tái sử dụng danh mục đó để bán sản phẩm trực tiếp trên Facebook và Instagram. Bạn cần phải đảm bảo rằng danh mục của bạn có tất cả các trường cần thiết được sử dụng làm danh mục thương mại:

 • Cập nhật danh mục quảng cáo lên danh mục thương mại.
 • Danh mục thương mại Thực tiễn tốt nhất.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.