loader

Hướng dẫn thiết lập thanh toán trong Facebook Shop. Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp khi sử dụng facebook shop. Để hoàn tất quy trình thiết lập Công cụ quản lý thương mại.

Và bắt đầu bán hàng trên nền tảng của chúng tôi. Một trong những bước quan trọng nhất là người bán phải cung cấp thông tin thanh toán của họ. Khi đó, người bán mới có thể nhận tiền bán hàng trên Facebook Shop và Instagram Shop. Để thiết lập thanh toán, bạn cần cung cấp thông tin thuế như mã số thuế tiểu bang và thông tin tài khoản ngân hàng.

hướng dẫn thanh toán trong facebook shop
hướng dẫn thanh toán trong facebook shop

Trước khi bắt đầu

Để doanh nghiệp bạn có thể thiết lập thanh toán trong Công cụ quản lý thương mại, bạn phải hoàn tất các bước sau:

  1. Liên kết các tài khoản kinh doanh của bạn trong Công cụ quản lý thương mại.
  2. Thiết lập tùy chọn chính sách trả hàng và giao hàng trong Công cụ quản lý thương mại.

Sau khi bạn hoàn tất các bước trên, hãy thiết lập thanh toán cho doanh nghiệp theo hướng dẫn sau:

B1: Nhập địa chỉ của doanh nghiệp bạn vào trang Thiết lập thanh toán trong Công cụ quản lý thương mại. Đây phải là địa chỉ bạn sử dụng để nhận tiền thanh toán cũng như tờ khai thuế. Hãy nhớ nhập địa chỉ email mà bạn muốn dùng, để nhận thông báo:

  • Đơn đặt hàng.
  • Khoản thanh toán.

B2: Chọn tiểu bang nơi bạn kinh doanh và cung cấp mã số thuế tiểu bang.

B3: Thiết lập thông tin thuế và thông tin doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nêu cung cấp:

  • loại hình doanh nghiệp của bạn
  • cung cấp thông tin người đại diện của doanh nghiệp.

B4: Liên kết với ngân hàng của bạn. Bạn cần cung cấp:

  • Số định tuyến của ngân hàng
  • Số tài khoản ngân hàng
  • Tên trên tài khoản ngân hàng của bạn.

B5: Nhấp vào Hoàn tất thiết lập khi đã xong.

Nhớ xem lại mọi thông tin và chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào nếu cần. Sau khi hoàn tất bước này, bạn có thể sử dụng Công cụ quản lý thương mại để quản lý tất cả hoạt động thương mại của mình.

Khi bạn cung cấp thông tin thanh toán, chúng tôi cần kiểm tra bảo mật để xác nhận danh tính của bạn, từ đó đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán của bạn trên nền tảng của chúng tôi.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.