loader

Ở tab Cài đặt trong Công cụ quản lý thương mại. Bạn có thể xem và cập nhật các thông tin như thông tin cơ bản về doanh nghiệp, thông tin về ngân hàng và thuế, các tùy chọn giao hàng và trả lại hàng, v.v.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt trong Công cụ quản lý thương mại
Thay đổi các tùy chọn cài đặt trong Công cụ quản lý thương mại

Hướng dẫn thay đổi cài đặt facebook shop thực hiện như sau:

1. Các tùy chọn cài đặt có thể thay đổi cài đặt facebook shop:

Một số tùy chọn cài đặt yêu cầu phải có các vai trò và quyền cụ thể thì mới điều chỉnh được. Dưới đây là các tùy chọn có thể điều chỉnh trong phần Cài đặt:

 • Thông tin doanh nghiệp: Chỉnh sửa tên doanh nghiệp của bạn và chọn một hạng mục phù hợp cho doanh nghiệp.
 • Thông tin ngân hàng: Cập nhật tài khoản ngân hàng của bạn để nhận khoản thanh toán.
 • Số đăng ký thuế tiểu bang: Thêm hoặc gỡ các tiểu bang nơi bạn hoạt động kinh doanh.
 • Tùy chọn giao hàng: Thêm các hình thức giao hàng; ngày giao hàng dự kiến; và cước vận chuyển, bao gồm cả giá trên mỗi mặt hàng bổ sung.
 • Hàng trả lại: Điều chỉnh khoảng thời gian trả hàng mặc định sao cho lớn hơn 30 ngày. Hãy tùy chỉnh chính sách trả hàng đối với từng sản phẩm được thêm.
 • Thông tin liên hệ của dịch vụ khách hàng: Cập nhật địa chỉ email mà bạn dùng để liên lạc với khách hàng.
 • Chế độ hiển thị của cửa hàng: Hủy đăng hoặc đăng cửa hàng trên Trang Facebook của bạn.

Để thay đổi bất kỳ tùy chọn cài đặt nào trong số này, hãy đi đến Công cụ quản lý thương mại, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa của một tùy chọn cài đặt cụ thể rồi nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất. Bạn phải dùng máy tính để thay đổi cài đặt.

2. Các tùy chọn cài đặt không thể thay đổi

Hiện tại, các tùy chọn cài đặt không thể thay đổi trong Công cụ quản lý thương mại gồm có:

 • Tên bên đại diện của doanh nghiệp mà bạn đã cung cấp khi thiết lập Công cụ quản lý thương mại
 • Địa chỉ email của doanh nghiệp trong tab Cài đặt
 • Địa chỉ thực của doanh nghiệp trong tab Cài đặt
 • Số EIN hoặc SSN trong tab Thuế

Nếu cần thay đổi một tùy chọn cài đặt khác trong Công cụ quản lý thương mại, bạn có thể phải xóa cửa hàng rồi thiết lập lại từ đầu. Vậy nên, chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ bài hướng dẫn trước khi thay đổi cài đặt facebook shop.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.