loader

Khi thiết lập hoạt động kinh doanh trên Công cụ quản lý thương mại. Bạn sẽ đặt tùy chọn vận chuyển, chính sách trả hàng và thông tin về dịch vụ khách hàng. Đây là bước cần làm sau khi liên kết các tài khoản kinh doanh với nhau.

Cài đặt vận chuyển và trả hàng trên facebook shop
Cài đặt vận chuyển và trả hàng trên facebook shop

Cách đặt tùy chọn trong Công cụ quản lý thương mại:

  1. Đặt tùy chọn vận chuyển. Bạn phải vận chuyển đơn đặt hàng trong vòng 3 ngày làm việc theo đúng chính sách của chúng tôi.
  2. Nhấp vào Tiếp.
  3. Đặt chính sách trả hàng và email dịch vụ khách hàng. Đối với hầu hết các mặt hàng; bạn phải đặt thời gian trả hàng tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày giao hàng. Xem phần các trường hợp ngoại lệ đối với thời gian trả hàng tiêu chuẩn của chúng tôi.
  4. Nhấp vào Lưu.

Sau khi đặt tùy chọn, bước tiếp theo trong quá trình thiết lập tài khoản là thiết lập tính năng thanh toán để nhận tiền bán hàng.

Cách chúng tôi áp dụng tùy chọn vận chuyển và trả hàng trên facebook shop

Các tùy chọn cài đặt vận chuyển trong Công cụ quản lý thương mại sẽ áp dụng cho tất cả mặt hàng mà bạn bán.

Nếu muốn đặt chính sách trả hàng tùy chỉnh cho từng mặt hàng riêng lẻ thì khi tải lên sản phẩm, bạn có thể chọn Chỉnh sửa sản phẩm cho một mặt hàng cụ thể.

Bạn sẽ nhận mọi yêu cầu trả hàng qua email dịch vụ khách hàng. Hãy nhớ cung cấp email dịch vụ khách hàng mà bạn kiểm tra thường xuyên để khách hàng có thể liên hệ với bạn khi có bất cứ câu hỏi nào.

Bạn có thể điều chỉnh phần cài đặt vận chuyển, chính sách trả hàng và email dịch vụ khách hàng bất cứ lúc nào trên tab Cài đặt trong Công cụ quản lý thương mại.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.