loader

Sau khi bạn thiết lập xong trong Công cụ quản lý thương mại, chúng tôi sẽ phải hoàn tất quy trình kiểm tra bảo mật. Nhằm thực hiện quy trình này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi bản quét. Hay, ảnh chụp một số thông tin để bên xử lý thanh toán xác nhận danh tính cá nhân. Hoặc, doanh nghiệp của bạn.

Xác nhận danh tính của bạn trong Công cụ quản lý thương mại
Xác nhận danh tính của bạn trong Công cụ quản lý thương mại

1. Lý do chúng tôi cần thông tin này để xác nhận danh tính facebook shop

Chúng tôi phải tuân thủ những quy định của Hoa Kỳ đối với người bán trên nền tảng của mình. Với thông tin bạn cung cấp, chúng tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được tiền một cách an toàn khi bán hàng.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân hoặc thông tin doanh nghiệp để xác nhận danh tính. Chúng tôi không hiển thị những thông tin này ở bất cứ nơi nào khác. Xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Lưu ý. Nếu bạn không gửi những thông tin này. Chúng tôi sẽ không chuyển tiền vào tài khoản của bạn cho đến khi bạn thực hiện các bước bắt buộc để xác nhận danh tính.

2. Giấy tờ bạn có thể gửi để xác nhận danh tính doanh nghiệp

Đối với từng hạng mục, bạn có thể gửi bản quét hoặc ảnh chụp không quá 12 tháng của bất kỳ giấy tờ nào dưới đây.

Có thể bạn chỉ cần cung cấp bản quét hoặc ảnh chụp một loại giấy tờ thuộc các hạng mục sau đây. Ngoài ra, sau này, bạn có thể phải gửi giấy tờ bổ sung.

 • Bằng chứng về danh tính doanh nghiệp

  • Bản sao toàn bộ thư của IRS chỉ định số EIN hoặc TIN thấy được cả 9 chữ số, chỉ rõ rằng thư này do IRS gửi. (Thư này không cần phải được gửi trong vòng 12 tháng).
  • Tờ khai thuế của năm trước (thấy rõ năm) do bên thứ ba soạn và ký.
  • Giấy tờ khác do chính phủ cấp, cho thấy tên pháp lý đầy đủ của doanh nghiệp bạn và số TIN hoặc EIN đủ 9 chữ số.
 • Bằng chứng về địa chỉ doanh nghiệp

  • Trang đầu tiên trong bảng sao kê thẻ tín dụng hoặc ngân hàng,
  • Hóa đơn điện thoại hoặc hóa đơn tiện ích,
  • Chứng từ bảo hiểm,
  • Bản khai thuế,
  • Giấy phép kinh doanh do chính phủ cấp,
  • Giấy tờ đăng ký khác (Giấy chứng nhận tổ chức; Giấy chứng nhận tập đoàn; Thỏa thuận hợp tác hoặc các giấy tờ đăng ký kinh doanh tương tự). Giấy tờ do Tổng thư ký tiểu bang cấp, cho thấy toàn bộ địa chỉ thực tế và tên pháp lý đầy đủ của doanh nghiệp bạn.
  • Lưu ý: Chúng tôi không thể hoàn tất xác minh khi bạn cung cấp địa chỉ hộp thư bưu điện. Giấy tờ bạn gửi phải có địa chỉ thực của doanh nghiệp.
 • Bằng chứng về sự tồn tại của doanh nghiệp

  • Giấy phép kinh doanh do chính phủ cấp, cho thấy tên pháp lý đầy đủ của doanh nghiệp bạn.
  • Chứng nhận tình trạng hoạt động tốt hoặc giấy tờ đăng ký khác (Giấy chứng nhận tổ chức, Giấy chứng nhận tập đoàn, Thỏa thuận hợp tác hoặc các giấy tờ đăng ký kinh doanh tương tự) do Tổng thư ký tiểu bang cấp.

3. Giấy tờ bạn có thể gửi để xác nhận danh tính cá nhân

Gửi bản quét hoặc ảnh chụp của bất cứ giấy tờ nào sau đây:

 • Bằng chứng về danh tính cá nhân

  • Giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác do chính phủ cấp
 • Bằng chứng về địa chỉ cá nhân

  • Giấy phép lái xe hoặc giấy tờ tùy thân khác do chính phủ cấp có địa chỉ hiện tại
 • Bằng chứng về số bảo hiểm xã hội (SSN)

  • Bản quét hoặc ảnh chụp thẻ bảo hiểm xã hội

Lưu ý: Chúng tôi không thể dùng giấy tờ viết tay để xác minh danh tính của bạn.

4. Cách gửi giấy tờ xác nhận danh tính facebook shop

Bạn có thể truy cập vào Công cụ quản lý thương mại, rồi vào tab Trang chủPhần cài đặt hoặc Khoản thanh toán để gửi giấy tờ. Khi bạn thấy thông báo Vui lòng hoàn thành bước kiểm tra bảo mật này trên màn hình, hãy làm theo hướng dẫn.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.