loader

Với cửa hàng trên Facebook Shop, bạn có thể hiển thị và bán sản phẩm cho mọi người trên Facebook. Cách thêm cửa hàng vào Trang Facebook. Cách cài đặt như sau:

Thao tác cài đặt cửa hàng facebook shop:

  1. Trên máy tính, chọn tab Cửa hàng trong Trang Facebook của bạn. Nếu không nhìn thấy tab này, bạn có thể thay đổi mẫu Trang thành mẫu Mua sắm.
  2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm cửa hàng vào Trang Facebook của bạn. Điền vào mọi trường bắt buộc.
  3. Khi đã xong, chọn Hoàn tất.
Cài đặt cửa hàng facebook shop
Cài đặt cửa hàng facebook shop

Lưu ý rằng bạn đồng ý với các Điều khoản dành cho người bán của chúng tôi khi thêm cửa hàng. Cửa hàng của bạn sẽ hiển thị trên Trang Facebook để khách hàng nhìn thấy sau khi bạn thêm ít nhất một sản phẩm đã được phê duyệt.

Để việc cài đặt cửa hàng được dễ dàng và chính xác. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo tài liệu hướng dẫn để cách thực hiện được tốt nhất.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.