loader

Để thiết lập Công cụ quản lý thương mại. Người bán cần thực hiện một bước quan trọng, đó là liên kết các tài khoản kinh doanh với nhau. Bạn sẽ liên kết các tài khoản kinh doanh sau khi chọn kênh mình muốn dùng để bán.

Liên kết tài khoản facebook shop trong Công cụ quản lý thương mại
Liên kết tài khoản facebook shop trong Công cụ quản lý thương mại

Trước khi bắt đầu liên kết tài khoản facebook shop

  1. Bạn phải đăng nhập vào Facebook rồi truy cập Công cụ quản lý thương mại.
  2. Chọn kênh bán hàng rồi nhấp vào Bắt đầu.

Sau khi bạn truy cập vào trang Bán trên Facebook, hãy làm theo những bước sau để liên kết tài khoản kinh doanh:

  1. Nhấp vào Thiết lập.
  2. Cho biết doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Hoa Kỳ hay không hoặc bạn có tài khoản ngân hàng hợp lệ tại Hoa Kỳ hay không, đồng thời nêu tên Tài khoản thương mại của bạn. Nhấp vào Tiếp.
  3. Bạn sẽ liên kết Trang Facebook hoặc tài khoản Instagram, tùy theo kênh bán hàng bạn chọn thiết lập đầu tiên. Nhấp vào Tiếp.
  4. Nếu Trang của bạn đã kết nối với một doanh nghiệp, tiếp theo, bạn sẽ liên kết và nêu tên các tài khoản của mình bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình. Nhấp vào Tiếp.
  5. Liên kết danh mục. Nếu không có danh mục, bạn có thể bỏ qua bước này và thêm danh mục sau. Nhấp vào Tiếp.
  6. Nếu chọn Instagram làm kênh bán hàng, tiếp theo, bạn sẽ liên kết Trang Facebook. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.

Sau khi liên kết tài khoản kinh doanh của mình, tiếp theo bạn sẽ thiết lập các tùy chọn giao hàng và trả hàng trong Công cụ quản lý thương mại.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.