loader
Hướng dẫn thiết lập hoạt động kinh doanh facebook shop.
Hướng dẫn thiết lập hoạt động kinh doanh facebook shop.

1. Trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh facebook shop

 • Bạn phải cung cấp một số thông tin thì mới thiết lập được hoạt động kinh doanh facebook shop. Xem lại những gì bạn cần để bắt đầu.
 • Để bán hàng trên Instagram, bạn cần xin phê duyệt trước. Nếu bạn quản lý nhiều tài khoản Instagram, hãy thêm một tài khoản Instagram vào Trình quản lý kinh doanh.
 • Để bán hàng trên Marketplace, bạn cần phải đủ điều kiện niêm yết danh mục sản phẩm bán lẻ.
 • Để bán hàng trên Trang Facebook, bạn không cần xin phê duyệt trước, nhưng phải tuân thủ Chính sách dành cho người bán và Chính sách thương mại của chúng tôi.

2. Bắt đầu sử dụng Công cụ quản lý thương mại

Chuyển đến Công cụ quản lý thương mại rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập hoạt động kinh doanh và sẵn sàng bán hàng. Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Facebook.

Sau đây là thông tin tổng quan về các bước để hoàn tất thiết lập:

 1. Trong Công cụ quản lý thương mại, chọn kênh bán hàng mong muốn. Bạn cũng có thể chọn nền tảng thương mại điện tử đang dùng để tích hợp với Công cụ quản lý thương mại.
 2. Thiết lập tính năng thanh toán. Sau đây là một số bước cần thực hiện:
  1. Trước tiên, hãy liên kết tài khoản doanh nghiệp của bạn.
  2. Tiếp theo, bạn sẽ thiết lập thông tin về hoạt động giao hàng và trả lại hàng.
  3. Sau đó, chọn tài khoản ngân hàng sẽ nhận khoản thanh toán.
 3. Cuối cùng, xem lại mọi thông tin và chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào nếu cần.

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn sẽ nhìn thấy mọi tab trong Công cụ quản lý thương mại mà mình có thể dùng để quản lý danh mục sản phẩm và hoạt động bán hàng. Tiếp theo, bạn có thể chỉ định quyền bán hàng cho đội ngũ của mình để họ giúp bạn quản lý kinh doanh trên nền tảng của chúng tôi.

Sau khi bạn thiết lập Công cụ quản lý thương mại, chúng tôi cần xác nhận danh tính của bạn để bạn có thể nhận tiền bán hàng một cách an toàn.

3. Bắt đầu sử dụng API

Nhà phát triển có thể truy cập vào Facebook for Developers để bắt đầu sử dụng nền tảng thương mại của chúng tôi, quản lý hàng tồn kho, hoàn tất đơn đặt hàng, truy cập tính năng báo cáo, v.v.

Bài viết gần đây

Đây là các bài viết mới nhất cùng chuyên mục mà bạn đang xem tại Facebook Shop, hãy đọc thêm các bài viết này để hiểu hơn về Facebook Shop bạn nhé.